112 in de hele EU – Jessie van Loon in Algemeen Dagblad

112 in hele EU

31 juli 2006 | Algemeen Dagblad | Nieuws

Of u nu in Spanje bent, in Zweden of in Hongarije. In Polen of waar dan ook in de EU, in geval van nood kunt u altijd 112 bellen. En dat is deze zomer voor het eerst (dat schreef ik in 2006, jvl.).

Vroeger hadden brandweer, politie en ambulance in elke regio hun eigen alarmcentrale met een eigen telefoonnummer. Vakantiegangers werd aangeraden om de alarmnummers van de tijdelijke verblijfplaats op te zoeken, omdat in het buitenland de hulpdiensten ook weer andere nummers hadden.

België was het eerste Europese land dat met een centraal oproepnummer voor dringende hulpverlening kwam. Door de invoering van een nationaal alarmnummer hoefde de burger slechts één nummer te onthouden. De Belgische variant op ‘call 911’ werd ‘bel de 100’. Dankzij dit landelijke nummer werden politie, brandweer en ambulance aanzienlijk beter bereikbaar, wat in spoedeisende situaties natuurlijk van levensbelang is.

Andere landen volgden het voorbeeld van een centraal noodnummer. In Nederland werd 0011 als alarmnummer in gebruik genomen, het latere 06-11. In 1997 werd het Nederlandse alarmnummer vervangen door het Europese noodnummer 112. De Europese lidstaten waren namelijk tot de conclusie gekomen dat de bereikbaarheid van de hulpdiensten verder geoptimaliseerd kon worden met één nummer voor de gehele EU. Met de aansluiting van Polen is dit voorjaar het 112-netwerk voltooid en werkt het alarmnummer in alle 25 EU-landen.

Wie 112 belt, wordt automatisch doorverbonden met de dichtstbijzijnde alarmcentrale. De voertaal is in principe de taal van het land, maar in de praktijk blijken veel centralisten ook Engels te spreken. 112 is alleen bedoeld voor (potentieel) levensgevaarlijke situaties, ernstige misdrijven of situaties waarin sprake is van acute dreiging. Wie tijdens zijn vakantie hulp van andere aard nodig heeft of hulp die minder acuut is, kan contact opnemen met de alarmcentrale van zijn reis-, ziektekosten- of autoverzekering. Vanuit Nederland wordt dan de zogenaamde ‘tweede hulp’ in werking gezet.

“Het is een grote stap vooruit dat 112 nu in de hele EU bereikbaar is”, meent Nicoline Mascini van EuroCross International, een van de grootste alarmcentrales in Nederland. “Het nummer zit in ieders hoofd en ook in paniek is 112 draaien een soort reflex. Ik vraag me alleen af of mensen zich voldoende realiseren dat 112 tegenwoordig in zoveel landen werkt. Er is weinig aandacht aan besteed in de media.”

Mascini wijst er wel op dat mensen zich moeten realiseren dat ze met 112 niet in Nederland uitkomen, maar bij de lokale hulpdiensten. “Dat kan een probleem opleveren als iemand de taal van het land niet voldoende machtig is en geen Engels spreekt. Mensen kunnen ook direct contact opnemen met de alarmcentrale waarbij ze zijn aangesloten. Die kunnen binnen een paar minuten de hulpdiensten ter plaatse mobiliseren, al kan dat dus enkele kostbare minuten duren. Maar dat je in principe altijd kunt terugvallen op een alarmcentrale in Nederland, is ook lang niet bij iedereen bekend.”

Meestal komen de alarmcentrales echter pas in beeld nadat de lokale hulpdiensten de eerste hulp hebben verleend en gewonden bijvoorbeeld naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Mascini: “Vanaf dat moment kunnen wij van alles regelen. Tolken in het ziekenhuis, zorgen voor betaling van ziektekosten in het buitenland, mensen repatriëren of nieuwe papieren regelen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Mensen komen op vakantie op allerlei manieren in de problemen, al is dat natuurlijk nooit te hopen. Eén tip: zet het nummer van de alarmcentrale in het geheugen van de mobiele telefoon. En ga liefst niet zonder telefoon op pad.”

Vakantiedrukte merkbaar bij alarmcentrales

Het topseizoen is dit jaar begonnen in de week van 17 juli. Net als andere jaren komen de meeste telefoontjes uit Spanje en Frankrijk. Bij EuroCross was 18 juli tot nu toe de drukste dag met 1079 reizigers in nood. Maar dat was extreem druk, want meestal blijft het aantal hulpvragen onder de duizend per dag. Vorig jaar was 1 augustus de heftigste dag; toen belden 984 vakantiegangers de alarmcentrale.