Trainingen begrijpelijke taal (taalniveau B1)

Misschien heb jij geen moeite met deze zin: “Sommige lekker leesbare teksten zijn voor miljoenen Nederlanders onbegrijpelijk.” Maar dat is wel zo. Wil je weten waarom? Lees dan verder.

Ga direct naar:

Trainingen begrijpelijke taal (taalniveau B1)

Artikel voor Frankwatching: Gebruik begrijpelijke taal op je website

In de zin in de inleiding zitten 3 problemen:

  • lekker leesbaar: kun je het eten?
  • miljoenen Nederlanders: klinkt als ‘veel’, maar hoeveel Nederlanders zijn er?
  • onbegrijpelijk: een lastig woord, te abstract en ontkennend

Mijn eigen teksten zijn lekker leesbaar, en ik dácht altijd dat lezers ze ook begrepen. Toen ik voor het eerst met B1 in aanraking kwam, ging ik natuurlijk op zoek naar mijn gemiddelde schrijfniveau: B2.

Goed, ik bereikte meer mensen dan de gemiddelde organisatie in Nederland. Want overheid, non-profit én bedrijfsleven communiceren meestal op C1-niveau. Het taalniveau van hun teksten is het taalniveau van hun communicatiemedewerkers of de ingehuurde tekstschrijvers. Mensen die keurig ‘volgens de regels’ schrijven, maar… op hun eigen denkniveau.

Die organisaties houden vaak goed rekening met hun doelgroep. Mannen of vrouwen, leeftijd, woonplaats én opleidingsniveau. Alleen overschatten ze het taalniveau dat bij dat opleidingsniveau hoort.

Schrijven op je eigen denkniveau is het makkelijkste. Dat voelt het meest natuurlijk.

Training begrijpelijke taal

Ik begeleid ondernemers en tekstschrijvers die meer lezers willen bereiken. Ook geef ik online trainingen begrijpelijke taal. Dat kan 1-op-1 zijn, in een groep of als team.

B1-redactie van je artikel

Ben je benieuwd op welk taalniveau je schrijft? En wil je weten hoe je méér lezers kunt bereiken? Dan kan ik 1 artikel tot 1000 woorden voor je redigeren en van feedback voorzien.

Wil je daarna verder met begrijpelijk schrijven? Dan kun je altijd instromen in 1 van de trajecten.

Snelle start Begrijpelijke Taal (voor tekstschrijvers)

Ik leer tekstschrijvers in 2 online sessies hoe ze 90% van hun lezers kunnen bereiken. Hoe groot het resultaat is met kleine veranderingen in de opbouw van en een andere woordkeuze

Ben je ondernemer en wil je je verdiepen in begrijpelijke taal? Dan ga ik graag met je aan de slag. In 5 sessies leer je waar je rekening mee moet houden. We gaan dan ook in op zaken als je ideale lezer, de lay-out en de structuur van je artikelen.

Introductieworkshop begrijpelijke taal

Voor bedrijven verzorg ik introductieworkshops Begrijpelijke taal. Ik onderzoek allereerst het taalniveau waarop het bedrijf communiceert. Met voorbeelden van hun website leg ik uit wat B1 inhoudt. Doel: bewustwording.

In-company training begrijpelijke taal

In 5 sessies begeleid ik een team van maximaal 8 personen. We gaan in op:

  • wat is begrijpelijk schrijven, wat houdt taalniveau b1 in?
  • begrijpelijk schrijven op tekstniveau
  • begrijpelijk schrijven op zinsniveau
  • begrijpelijk schrijven op woordniveau

Bij alle trainingen lever je eigen teksten in. Die bekijk ik en ik geef er feedback op.

Op mijn eigen site Business Blog School schreef ik waarom voor mij begrijpelijke taal zo belangrijk is geworden.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je meer weten over de trainingen Begrijpelijke taal? Mail me dan via info@tekstraket.com of bel (0165) 539 444.